alınmak

(nsz, -e)
1. almak 的被动态: Eve mobilya alındı. 家具已经买回来了。Çocuklar bu temsile alınmazlar. (戏剧、电影等)少儿不宜。Sandık didiklenerek değerli şeyler alınmış. 箱子被翻得乱七八糟, 值钱的东西都被拿走了。
2. (-e, -den) 因多疑而生气: Alınma dostum, geçecektir. 别难过, 朋友, 一切都会过去的。
3. -den 适应: yeni hayattan \alınmak 适应新的生活

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • alınmak — alınmak; kendi ba;ına alacağını almak. I, 22, 203; I I, 159 borçluyu borcu yüzünden sorguya çekme. I, 62 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • alınmak — nsz, e 1) Alma işi yapılmak Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş. H. R. Gürpınar 2) Elde edilmek Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak. H. R. Gürpınar 3) den Uyarlanmak, adapte olunmak 4) e, den, mec. Bir sözün, bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • üstüne alınmak — 1) bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak 2) bir işi yapmaya söz vermek, ödev alınmak Her biri, ayrı bir defter sayfasının gözden geçirilmesini üstüne aldı. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • görevden (veya görevinden) alınmak — 1) bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak 2) bulunduğu makama ait sorumlulukları üzerinden alınmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ayakaltına almak (veya alınmak) — hakir görmek (görülmek), gözden çıkarmak (çıkarılmak) Bunlar kolay kolay ayakaltına alınamaz, değil mi? R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • devreye alınmak — işin içine girmesi sağlanmak Devlet Bakanı borçların eritileceğini, dış borçlanma için bankaların ve özel sektörün devreye alınacağını kaydetti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • muhasara altına alınmak — kuşatılmak Avluda neden bir köşede muhasara altına alındığımı o vakit anlamıştım. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • markaja alınmak — gölgelenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • müşahede altına alınmak — sürekli gözlem altında tutulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • öne alınmak — bir şey veya bir kimseye öncelik tanınmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • askere alınmak — askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek Babam askere alınıp Bağdat a götürülmüş. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.